Disclaimer │ Privacy statement


 

Disclaimer van aansprakelijkheid

Broeze.org is de eigenaar van de sites www.broezels.nl, www.broezel.nl, www.broezeltjes.nl, www.broezels.be, www.broezels.com en broezels.online en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze internetsite. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.

Het is mogelijk dat deze website technische onvolkomenheden en andere fouten vertoont.

Het gebruiken van of browsen op deze website gebeurt op uw eigen risico. Deze website wordt u 'zoals ze is' en 'zoals ze beschikbaar is' aangeboden, zonder garantie van welke aard dan ook, noch expliciet noch impliciet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van broezels.nl en andere sites van Broeze.org is het mogelijk dat de informatie die op deze site gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle werken van Mark Broeze, alsmede alle op deze internetpagina’s weergegeven informatie, grafieken, lay-outs en afbeeldingen (foto’s en illustraties) worden beschermd door het auteursrecht. Daarnaast zijn door Broeze.org en haar licentiehouders wereldwijd diverse woord en beeldmerken, domeinnamen en productnamen geregistreerd en in gebruik, die verband houden met de werken van Mark Broeze. Voornoemde werken, merken en namen mogen daarom niet zonder schriftelijke toestemming van Broeze.org worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. Dit stelt Broeze.org in staat het gedachtegoed van Mark Broeze en de kwaliteit van diensten en producten in stand te houden.

Links naar externe websites

Deze website kan links naar externe websites van derden bevatten die niet onder de controle van Broeze.org vallen. Broeze.org aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie en de inhoud van de websites van derden, noch voor eventuele contacten of verbindingen tussen u en dergelijke websites.

Uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid

Aan de op deze pagina's weergegeven informatie kunnen geen rechten verbonden worden. Omdat op het internet gepubliceerde pagina's dikwijls gewijzigd worden, kunnen inhoud, afbeeldingen en grafieken uitsluitend beoordeeld worden op basis van hun op een bepaald moment aangetroffen vorm. In geen enkel geval aanvaardt Broeze.org of een van de aan haar gelieerde ondernemingen of dienstverleners aansprakelijkheid voor eventuele schade, winstderving of overige economische verliezen die het gevolg zijn van de hier weergegeven informatie, teksten of verbanden.

Online privacy policy

Broeze.org doet er alles aan om uw online privacy te beschermen wanneer u een bezoek brengt aan een website van Broeze.org. Er worden door ons op www.broezels.nl, www.broezel.nl, www.broezeltjes.nl, www.broezels.be, www.broezels.com en broezels.online geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen.


disclaimer | © broeze.org